Olovni akumulatori

Olovni akumulator LONG 12V 1,2Ah

Olovni akumulator 97x43x58 mm

MP cena 1.560,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG 12V 2,3Ah Olovni akumulator LONG 12V 2,3Ah

Olovni akumulator 182X24X65 mm

MP cena 1.920,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG 12V 3,3Ah Olovni akumulator LONG 12V 3,3Ah

Olovni akumulator 134x67x60 mm

MP cena 2.200,00 rsd

Olovni akumulator LONG 12V 5Ah Olovni akumulator LONG 12V 5Ah

Olovni akumulator 90x70x101 mm

MP cena 2.580,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG 12V 7Ah Olovni akumulator LONG 12V 7Ah

Olovni akumulator151x65x94 mm

MP cena 2.600,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG 12V 9Ah Olovni akumulator LONG 12V 9Ah

Olovni akumulator 151x65x94 mm

MP cena 3.960,00 rsd kom

Olovni akumulator 12V 18Ah Olovni akumulator 12V 18Ah

Olovni akumulator

MP cena 7.980,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG 6V 1,2Ah Olovni akumulator LONG 6V 1,2Ah

Olovni akumulator

MP cena 960,00 rsd  kom

Olovni akumulator LONG WAY 6V 2,8Ah Olovni akumulator LONG WAY 6V 2,8Ah

Olovni akumulator 66x33x97 mm

MP cena 1.200,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG 6V 4,5Ah Olovni akumulator LONG 6V 4,5Ah

Olovni akumulator 70x47x101 mm

MP cena 1100,00 rsd

Olovni akumulator LONG 12V 12Ah Olovni akumulator LONG 12V 12Ah

Olovni akumulator 151x98x95 mm

MP cena 4.150,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG 6V 12Ah Olovni akumulator LONG 6V 12Ah

Olovni akumulator 151x50x94 mm

MP cena 2.500,00 rsd kom

Olovni akumulator LONG WAY 4V 4Ah Olovni akumulator LONG WAY 4V 4Ah

Dimenzije u mm (DxSxV) 47,5x47,5x106

MP CENA: 1.520,00 RSD

Olovni akumulator LONG 6V 7Ah Olovni akumulator LONG 6V 7Ah

Dimenzije u mm (DxSxV) 151x34x100

MP CENA: 2.250,00 RSD

Olovni akumulator LONG 12V 26Ah Olovni akumulator LONG 12V 26Ah

Dimenzije u mm (DxSxV) 165x176x127

MP CENA: 10.000,00 RSD